Bendrosios sąlygos2020-12-07T10:51:13+00:00

Bendrosios sąlygos

Šios bendrovės „European Foods OÜ“, registro kodas 12548039, (toliau: ICONFIT) pirkimo ir pardavimo sąlygos (toliau:„Sąlygos“) taikomos visiems privatiems asmenims (toliau: „Pirkėjas“), perkantiems prekes ar užsisakantiems paslaugas ICONFIT el. parduotuvėje.

Apmokėdamas už užsakymą svetainėje, Pirkėjas patvirtina, kad sutinka su šiomis Bendrosiomis sąlygomis.

ICONFIT pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo pakeisti ar papildyti sąlygas ir kainoraštį. Šie pakeitimai ir papildymai skelbiami interneto svetainėje www.iconfit.eu ir įsigalioja nuo jų paskelbimo.

Visi Pirkėjo asmens duomenys, tapę žinomi apsilankius ICONFIT elektroninėje parduotuvėje ir atlikus pirkimus, yra konfidencialūs. Įvesdamas duomenis į elektroninę parduotuvę, Pirkėjas suteikia teisę rinkti ir tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis (įmonės pavadinimą, vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, pristatymo ir (arba) registracijos adresą, el. pašto adresą ir kt.) ir perduoti Pirkėjo asmens duomenis prekes pristatančiam asmeniui. Be to, Pirkėjas sutinka, kad ICONFIT gali per 24 valandas nuo užsakymo savo tinklalapyje viešai paskelbti kliento vardą ir užsakytų prekių pavadinimus, kad informuotų kitus klientus apie paskutines nupirktas prekes. Šifruotas duomenų perdavimo kanalas su Mokėjimų centru užtikrina Pirkėjo asmens ir banko duomenų saugumą, ICONFIT prie jų prieigos neturi.

ICONFIT turi teisę naudoti Pirkėjo pristatymo ir (arba) registracijos adresą reklaminei ir kitai informacijai apie savo produktus ir paslaugas el. paštu siųsti ne dažniau kaip kartą per mėnesį. Pirkėjas gali atsisakyti el. laiškų, paspausdamas gautame el. laiške atitinkamą atsisakymo nuorodą.

Be šių sąlygų, teisinius santykius, atsirandančius perkant produktus iš el. parduotuvės, reglamentuoja Prievolių įstatymas, Vartotojų apsaugos įstatymas ir kiti Estijos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

El. parduotuvės užsakymo procesas

Pirkėjas norimą prekę įdeda į pirkinių krepšelį.

Norėdamas pateikti užsakymą, pirkėjas pirkinių krepšelio puslapyje paspaudžia mygtuką „Mokėti“ arba informacijos mygtuką, kuriame rodomas pirkinių krepšelio turinys.

Pirkėjas patikrina savo duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą ir mobiliojo telefono numerį), pasirenka norimą „Omniva“ paštomatą (arba įveda kurjerio pristatymo adresą), pasirenka internetinį banką ar mokėjimą kortele ir patikrina pirkinio sumą.

Patikrinęs duomenų tikslumą, Pirkėjas puslapio apačioje pažymi langelį „Sutinku su pardavėjo sąlygomis“ ir paspaudžia mygtuką „Mokėti“.

Prekių pristatymas

Pirkėjas gali pasirinkti prekių pristatymo būdą. ICONFIT siūlo šias prekių pristatymo galimybes:

– „Omniva“ ir „SmartPOST“ paštomatai visoje Lietuvoje ( nemokamas pristatymas nuo 40 €. Mažesnės užsakymo sumos atveju – 4,90 €);

– Kurjeriu visoje Lietuvoje (nemokamai, jeigu užsakymo suma yra didesnė nei 60 €). Mažesnės užsakymo sumos atveju – 7 €);

ICONFIT priima mokėjimus tik eurais (EUR) ir siūlo šias atsiskaitymo už prekes galimybes:

– tiesiogiai per Mokėjimo centro banko nuorodas ir kreditines korteles;

Pirkėjo iš anksto apmokėti užsakymai el. parduotuvėje bus apdorojami nuo gavimo momento darbo dienomis 09:00–17:00 val.

Garantuojame prekių pristatymą per 2 darbo dienas. Paprastai visi užsakymai, pateikti darbo dienomis iki tos pačios dienos 13:30 val., yra išsiunčiami tą pačią dieną. Žemyninėje Estijos dalyje „Omniva“ siuntinį pristato kitą dieną.

Pirkimo sutarties nutraukimas ir prekių grąžinimas

ICONFIT turi teisę be sankcijų atsisakyti el. parduotuvėje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, neteikti paslaugų ar nepristatyti užsakytų prekių šiais atvejais:

– Jeigu prekė yra išparduota.

– Prekių kaina ar savybės el. parduotuvėje buvo neteisingai parodytos dėl elektroninės parduotuvės sistemos klaidos.

Jei ICONFIT negali įvykdyti el. parduotuvėje pateikto užsakymo, Pirkėjui bus pranešta per užsakymo metu nurodytą kontaktinį telefoną arba elektroninio pašto adresą per 2 darbo dienas. Pirkėjo sumokėta suma bus grąžinta per 3 darbo dienas, jeigu su Pirkėju nėra susitarta kitaip.

Esant prekių neatitikimui ar trūkumams, Pirkėjas turi teisę reikalauti iš ICONFIT pakeisti prekę į tinkamą ir (arba) į prekę be trūkumų arba atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir ICONFIT sąskaita grąžinti neatitinkančią prekę. Įsigytos prekės negalima grąžinti, jei ji buvo pagaminta atsižvelgiant į asmeninius Pirkėjo poreikius ir laikantis Pirkėjo numatytų sąlygų.

ICONFIT neatsako už prekių trūkumus, kurie atsirado:

– naudojant prekę nesilaikant instrukcijų ir (arba) rekomendacijų;

– sandėliuojant prekę nesilaikant instrukcijų ir (arba) rekomendacijų;

– dėl Pirkėjo tyčia ar netyčia padarytos žalos;

Atsisakant pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinant reikalavimams neatitinkančią prekę yra taikomos atitinkamos Prievolių įstatymo nuostatos. Maisto produktams negalioja teisė per 14 dienų atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties dėl maisto higienos priežasčių; ICONFIT negali parduoti atgal priimtų prekių.

ICONFIT sutinka atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tik tais atvejais, kai pateikta informacija apie prekes nebuvo teisinga arba klientui buvo išsiųstos prekės, kurios neatitinka užsakymo. Pirkėjas per 3 darbo dienas nuo prekių gavimo turi išsiųsti laisvos formos prašymą ICONFIT elektroninio pašto adresu info@iconfit.eu. Laisvos formos prašyme turi būti informacija apie grąžinamą prekę, grąžinimo priežastis ir užsakymo numeris.

Grąžinant reikalavimų neatitinkančias prekes, už prekes sumokėta suma su grąžinimo pristatymo kaina bus pervesta į Pirkėjo banko sąskaitą (tą pačią, iš kurios iš buvo apmokėtas užsakymas) ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo apie atsisakymą gavimo, jei grąžinamos prekės pasiekė ICONFIT.

Jeigu ICONFIT patikrinus grąžintas prekes paaiškėja, kad grąžinamos prekės buvo naudotos arba jų būklė pablogėjo, Pirkėjui yra kompensuojamas daikto vertės sumažėjimas. Bendrovei ICONFIT galima pateikti prašymą per 30 dienų nuo prekės grąžinimo, o Pirkėjas privalo kompensuoti prekės vertės sumažėjimą.

Jei Pirkėjas nesutinka su vertės sumažėjimu, nurodytu įskaitymo pranešime, Pirkėjas turi teisę pasitelkti nepriklausomą ekspertą, kuris nustatytų prekės vertės sumažėjimą. Su ekspertize susijusios išlaidos padalijamos per pusę Pirkėjui ir ICONFIT, nebent vienos iš šalių nuomonė pasirodytų nepagrįsta. Tokiu atveju visas išlaidas, susijusias su ekspertize, sumoka šalis, kurios nuomonė pasirodė esanti nepagrįsta.

Atsiskaitymai kreditine kortele grąžinami tik į tą pačią kortelę, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Atsakomybė

ICONFIT privalo atlyginti Pirkėjui, o Pirkėjas privalo atlyginti ICONFIT bet kokią žalą, padarytą kitai šaliai pažeidus šias sąlygas Estijos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais ir apimtimi.

Bendrovė ICONFIT yra asmens duomenų tvarkytoja; ICONFIT perduoda asmens duomenis, reikalingus mokėjimams atlikti, duomenų tvarkytojui „Maksekeskus AS“.

Ginčai, kylantys tarp ICONFIT ir Pirkėjo perkant produktus iš el. parduotuvės yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Harju apskrities teismą, kad apgintų savo teises arba pateikti skundą Vartotojų skundų komisijai per Vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Kreipimasis į Komisiją vartotojui yra nemokamas; sandorio vertė turi būti didesnė nei 20 €. Vartotojas gali pateikti skundą pats arba per atstovą. Vartotojų teisių apsaugos komisijos duomenys yra nurodyti Vartotojų teisių apsaugos komisijos tinklalapyje; norėdami išspręsti problemas, susijusias su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, susisiekite su Europos Sąjungos vartotojų centru.