Skip to content

Bendrosios ir privatumo sąlygos

Bendrosios ir privatumo sąlygos

Šios European Foods OÜ, registro kodas 12548039, (toliau - ICONFIT) pirkimo ir pardavimo sąlygos (toliau - sąlygos) taikomos visiems privatiems asmenims (toliau - Pirkėjas), kurie per ICONFIT e. parduotuvę (toliau - e. parduotuvė) perka prekes arba užsako paslaugas.

Apmokėdamas už užsakymą šiame puslapyje, Pirkėjas patvirtina, kad sutinka su šiomis bendrosiomis sąlygomis.

ICONFIT turi teisę keisti ar papildyti sąlygas ir kainoraštį be išankstinio įspėjimo. Apie minėtus pakeitimus ir papildymus bus pranešta interneto svetainėje www.iconfit.eu ir jie įsigalios nuo paskelbimo momento.

Visi Pirkėjo asmens duomenys, kurie tapo žinomi lankantis ICONFIT elektroninėje parduotuvėje ir perkant, yra konfidencialūs. Įvesdamas duomenis el. parduotuvėje, Pirkėjas suteikia teisę rinkti ir tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis (įmonės pavadinimą, vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, prekių pristatymo ir (arba) registracijos adresą, el. pašto adresą ir t. t.) ir perduoti Pirkėjo asmens duomenis prekių pristatymo įmonei, vykdančiai prekių pristatymą (pavyzdžiui, DPD, Itella, Omniva ir kt.). Užšifruotas duomenų perdavimo kanalas su Maksekeskus AS / MakeCommerce užtikrina Pirkėjo asmens duomenų ir banko duomenų saugumą.

ICONFIT turi teisę naudoti Pirkėjo el. pašto adresą reklaminėms ir kitoms naujienoms bei akcijoms siųsti el. paštu, jei Pirkėjas su tuo sutiko interneto svetainėje. Pirkėjas gali atsisakyti elektroninių laiškų, paspaudęs atitinkamą atsisakymo nuorodą gautame elektroniniame laiške.

Be šių sąlygų, teisinius santykius, atsirandančius įsigyjant produktus iš e. parduotuvės, reglamentuoja Prievolių teisės įstatymas (toliau - VÕS), Vartotojų apsaugos įstatymas (toliau - TKS) ir kiti Estijos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

Užsakymo iš e. parduotuvės užbaigimo procesas

Pirkėjas į pirkinių krepšelį įsideda norimas prekes. Pirkėjas, norėdamas užbaigti užsakymą, pirkinių krepšelio puslapyje paspaudžia mygtuką "Atsiskaityti" arba informacinį mygtuką, kuriame rodomas pirkinių krepšelio turinys. Pirkėjas patikrina savo duomenis (vardą, pavardę, el. paštą, adresą ir mobiliojo telefono numerį), pasirenka pristatymo būdą, pasirenka tinkamą internetinį banką arba mokėjimo kortelę apmokėjimui ir patikrina pirkimo sumą.

Įsitikinęs, kad duomenys teisingi, pirkėjas puslapio apačioje pažymi varnele langelį "Perskaičiau pardavėjo bendrąsias ir privatumo sąlygas ir su jomis sutinku" ir paspaudžia mygtuką "Mokėjimas".

Prekių pristatymas

Pirkėjas gali pasirinkti prekių pristatymo būdą. Pristatymo galimybės ir kainos aprašytos puslapyje "Pristatymas", pasiekiamame iš viršutinio meniu.

ICONFIT priima mokėjimus tik eurais (EUR) ir siūlo šias apmokėjimo už prekes galimybes:

- tiesiogiai per "Maksekeskus" banko nuorodas (Swedbank, SEB, Nordea, LHV, Krediidipank ir atsiskaitymus kortele);

Pirkėjo e. parduotuvėje iš anksto apmokėti užsakymai apdorojami nuo jų gavimo momento darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.

Garantuojame, kad prekės bus išsiųstos vėliausiai per 2 darbo dienas. Tačiau paprastai visus užsakymus, pateiktus iki 13 val. darbo dienomis, išsiunčiame tą pačią dieną.

Prekių atsisakymas nuo pirkimo-pardavimo sutarties ir prekių grąžinimas

ICONFIT turi teisę be jokių sankcijų atsisakyti per e. parduotuvę sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties ir nesuteikti paslaugos arba nepristatyti užsakytų prekių toliau nurodytais atvejais:

- Prekė nebėra sandėlyje

- e. parduotuvėje dėl e. parduotuvės sistemos klaidos buvo neteisingai nurodyta prekės kaina arba savybės.

Jei ICONFIT negali įvykdyti e. parduotuvėje pateikto užsakymo, Pirkėjui apie tai bus pranešta per 2 darbo dienas užsakymo pateikimo metu nurodytu kontaktiniu telefono numeriu arba e. pašto adresu. Pirkėjo sumokėtas avansas bus grąžintas per 3 darbo dienas, nebent su pirkėju būtų susitarta kitaip.

Jei prekės neatitinka reikalavimų arba yra su trūkumais, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad ICONFIT pakeistų prekes prekėmis, atitinkančiomis reikalavimus ir (arba) neturinčiomis trūkumų, arba atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti reikalavimų neatitinkančias prekes ICONFIT sąskaita. Įsigytos prekės negali būti grąžinamos, jei jos pagamintos atsižvelgiant į asmeninius Pirkėjo poreikius ir pagal Pirkėjo pateiktas sąlygas.

ICONFIT neatsako už atsiradusius prekių defektus:

- dėl naudojimo ne pagal instrukcijas ir (arba) rekomendacijas;

- dėl to, kad Pirkėjas laikė jas ne pagal instrukcijas ir (arba) rekomendacijas;

- dėl pirkėjo tyčia ar netyčia padarytos žalos;

Vartojimo pardavimo atveju, atsisakant pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinant reikalavimų neatitinkantį gaminį, taikomos atitinkamos Prievolių įstatymo nuostatos. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties per 14 dienų dėl maisto higienos priežasčių netaikoma maisto produktui, o ICONFIT negali grąžintą produktą vėl pateikti į prekybą.

ICONFIT sutinka nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį tik tais atvejais, kai pateikta informacija apie prekes buvo neteisinga arba klientui buvo išsiųstos užsakymo neatitinkančios prekės. Per 3 darbo dienas nuo prekių gavimo dienos pirkėjas turi išsiųsti laisvos formos prašymą ICONFIT el. pašto adresu info@iconfit.eu. Laisvos formos prašyme turi būti pateikta informacija apie grąžinamas prekes, grąžinimo priežastis ir užsakymo numeris.

Grąžinant reikalavimų neatitinkančias prekes, už prekes sumokėta suma kartu su grąžinimo transporto išlaidomis bus pervesta į Pirkėjo banko sąskaitą (tą pačią, iš kurios iš pradžių buvo apmokėtas užsakymas) ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo apie atsisakymą nuo užsakymo gavimo dienos, jei grąžintos prekės pasiekė ICONFIT.

Jei po prekių grąžinimo, ICONFIT atlikus prekių būklės patikrinimą, paaiškėja, kad grąžinamos prekės buvo naudojamos arba jų būklė pablogėjo, Pirkėjas privalo kompensuoti prekės vertės sumažėjimą. ICONFIT gali pateikti atitinkamą pretenziją per 30 dienų nuo prekės grąžinimo, o Pirkėjas privalo kompensuoti prekės vertės sumažėjimą.

Jei Pirkėjas nesutinka su kompensavimo pranešime nurodytu vertės sumažėjimu, Pirkėjas turi teisę pasitelkti nepriklausomą ekspertą, kuris nustatytų gaminio vertės sumažėjimą. Su ekspertize susijusias išlaidas Pirkėjas ir ICONFIT dalijasi per pusę, išskyrus atvejį, kai vienos iš šalių pozicija pasirodo esanti akivaizdžiai nepagrįsta. Tokiu atveju su ekspertize susijusias išlaidas padengia šalis, kurios pozicija buvo akivaizdžiai nepagrįsta.

Mokėjimų kortele atveju pinigai grąžinami tik į tą pačią kortelę, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Atsakomybė

ICONFIT atsako Pirkėjui, o Pirkėjas atsako ICONFIT už žalą, padarytą kitai šaliai dėl šių sąlygų pažeidimo Estijos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais ir apimtimi.

ICONFIT yra atsakingas asmens duomenų tvarkytojas, ICONFIT perduoda asmens duomenis, reikalingus mokėjimams atlikti, įgaliotam duomenų tvarkytojui Maksekeskus AS / MakeCommerce.

Ginčai, kylantys tarp ICONFIT ir Pirkėjo įsigyjant produktus iš e. parduotuvės, sprendžiami derybų būdu. Jei nepavyksta susitarti, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Harju apygardos teismą dėl savo teisių gynimo arba pateikti skundą Vartotojų skundų komisijai per Vartotojų apsaugos valdybą. Kreipimasis į komisiją vartotojui yra nemokamas, o sandorio vertė turi būti didesnė nei 20 eurų. Vartotojas gali pateikti skundą pats arba per atstovą. Vartotojų teisių apsaugos komisijos informacija pateikiama Vartotojų teisių apsaugos tarybos interneto svetainėje, dėl Europos Sąjungos valstybėse narėse iškilusių problemų sprendimo kreipkitės į Europos Sąjungos vartotojų konsultavimo centrą.

Privatumo politika

  1. Bendrosios nuostatos 1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus. Asmens duomenis renka, tvarko ir saugo asmens duomenų valdytojas "European Foods OÜ" (toliau - duomenų tvarkytojas). 1.2. Duomenų subjektas privatumo politikos prasme yra klientas ar kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko duomenų tvarkytojas. 1.3. Klientas privatumo politikos prasme yra asmuo, kuris perka prekes ar paslaugas duomenų tvarkytojo interneto svetainėje. 1.4. Duomenų tvarkytojas laikosi teisės aktuose nustatytų duomenų tvarkymo principų, be kita ko, duomenų tvarkytojas asmens duomenis tvarko teisėtai, sąžiningai ir saugiai. Duomenų tvarkytojas gali patvirtinti, kad asmens duomenys buvo tvarkomi laikantis teisės aktų nuostatų.
  2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas 2.1. Asmens duomenys, kuriuos duomenų tvarkytojas renka, tvarko ir saugo, renkami elektroniniu būdu, daugiausia per interneto svetainę ir elektroniniu paštu. 2.2. Dalydamasis savo asmens duomenimis, duomenų subjektas suteikia duomenų tvarkytojui teisę rinkti, tvarkyti, naudoti ir valdyti asmens duomenis privatumo politikoje apibrėžtais tikslais, kuriais duomenų subjektas tiesiogiai ar netiesiogiai dalijasi su duomenų tvarkytoju pirkdamas prekes ar paslaugas interneto svetainėje. 2.3. Duomenų subjektas atsako už tai, kad jo pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Sąmoningas neteisingos informacijos pateikimas laikomas privatumo politikos pažeidimu. 2.4. Duomenų subjektas privalo nedelsdamas pranešti duomenų tvarkytojui apie pateiktų duomenų pasikeitimus. 2.4. Duomenų tvarkytojas neatsako už duomenų subjektui ar tretiesiems asmenims padarytą žalą, atsiradusią dėl duomenų subjekto pateiktos klaidingos informacijos.

  1. 3. Klientų asmens duomenų tvarkymas 3.1. Duomenų tvarkytojas gali tvarkyti šiuos duomenų subjekto asmens duomenis: 3.1.1. Vardas ir pavardė; 3.1.2. Telefono numeris; 3.1.3. Elektroninio pašto adresas; 3.1.4. Pristatymo adresas; 3.2. Be pirmiau nurodytų duomenų, duomenų tvarkytojas turi teisę rinkti duomenis apie klientą, kuriuos galima rasti viešuose registruose. 3.3. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Bendrojo reglamento dėl asmens duomenų apsaugos 6 straipsnio 1 dalies a, b, c ir f punktai: a) duomenų subjektas davė sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais; b) asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant įvykdyti sutartį, sudarytą dalyvaujant duomenų subjektui, arba imtis priemonių prieš sudarant sutartį pagal duomenų subjekto prašymą; c) asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojo teisinę prievolę; f) asmens duomenis tvarkyti būtina dėl duomenų valdytojo ar trečiosios šalies teisėto intereso, nebent tokį interesą nusveria duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių turi būti saugomi asmens duomenys, ypač jei duomenų subjektas yra vaikas. 3.4. Asmens duomenų tvarkymas pagal tvarkymo tikslą: 3.4.1. Tvarkymo tikslas - saugumas ir sauga Maksimalus asmens duomenų saugojimo terminas - pagal teisės aktuose nustatytus terminus 3.4.2. 3.4.3. Duomenų tvarkymo tikslas - užsakymų tvarkymas Maksimalus asmens duomenų saugojimo terminas - 10 metų. 3.4.3. Duomenų tvarkymo tikslas - elektroninės parduotuvės paslaugų funkcionavimo užtikrinimas. Maksimalus asmens duomenų saugojimo terminas - 10 metų. 3.4.4. 3.4.4.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslas - klientų valdymas Maksimalus asmens duomenų saugojimo terminas - 10 metų. 3.4.5. Duomenų tvarkymo tikslas - finansinė veikla, apskaita Maksimalus asmens duomenų saugojimo terminas - laikantis teisės aktuose nustatytų terminų. 3.4.6. Duomenų tvarkymo tikslas - finansinė veikla, apskaita. 3.4.7. Duomenų tvarkymo tikslas - rinkodara Maksimalus asmens duomenų saugojimo terminas - 10 metų. 3.5. Duomenų tvarkytojas turi teisę perduoti klientų asmens duomenis tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, įgaliotiems duomenų tvarkytojams, buhalteriams, transporto ir kurjerių bendrovėms, perdavimo paslaugas teikiančioms įmonėms. Duomenų tvarkytojas yra atsakingas asmens duomenų tvarkytojas. Duomenų tvarkytojas perduoda mokėjimams atlikti reikalingus asmens duomenis įgaliotam duomenų tvarkytojui "Maksekeskus AS". 3.6. Tvarkydamas ir saugodamas duomenų subjekto asmens duomenis, duomenų tvarkytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 3.7. Duomenų tvarkytojas saugo duomenų subjektų duomenis priklausomai nuo duomenų tvarkymo tikslo, bet ne ilgiau kaip 10 metų.

  1. Duomenų subjekto teisės 4.1. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir su jais susipažinti. 4.2. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą. 4.3. Duomenų subjektas turi teisę papildyti arba ištaisyti netikslius duomenis. 4.4. Jei duomenų tvarkytojas tvarko duomenų subjekto asmens duomenis remdamasis duomenų subjekto sutikimu, duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti sutikimą. 4.5. Duomenų subjektas gali kreiptis į el. parduotuvės klientų aptarnavimo skyrių adresu info@iconfit.eu ir pasinaudoti savo teisėmis. 4.6. Duomenų subjektas, siekdamas apginti savo teises, gali pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai.
  2. 5. Baigiamosios nuostatos 5.1. Šios duomenų apsaugos sąlygos parengtos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir Direktyvos 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) panaikinimo, Estijos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu ir Estijos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais. 5.2. Duomenų tvarkytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti duomenų apsaugos sąlygas, pranešdamas duomenų subjektams apie pakeitimus interneto svetainėje iconfit.eu.